Strategische HRM in de publieke sector

Begin 2010 heeft Marco de Witte bijdragen geleverd aan het boek "Strategische HRM in de publieke sector". Het boek biedt een nieuw model voor strategisch HRM, dat een relatie legt tussen de omgeving waarin publieke organisaties verkeren, de gekozen HRM-strategie en het daarbij behorende HRM-instrumentarium. Daarnaast gaat het boek in op de effecten daarvan op houding en gedrag van werknemers en op de prestaties van de organisatie, en op de relatie tussen HRM en verandermanagement. De bruikbaarheid van het model wordt onderbouwd met recente wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk onderzoek.

Samen met Bram Steijn en Ben Kuipers schreef Marco een bijdrage onder de titel "Human Resource Management in een publieke context".  U vindt de tekst van deze bijdrage hier.

En met Ben Kuipers en Tessa Jansen schreef hij een bijdrage onder de titel "Verandervermogen van publieke organisaties".  De tekst van deze bijdrage treft u hier.

Dr. Marco de Witte
Marco de Witte is Organisatiesocioloog en Veranderkundige. Hij is als partner verbonden bij HGRV adviseurs managers en eveneens werkzaam aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (Vakgroep Bestuurskunde) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij kerndocent bij TSM en de Academie voor Management.