Willem-Jan van Elk

Willem-Jan (1961) wordt gedreven door de overtuiging dat succesvolle informatisering alleen mogelijk is in nauw samenspel met het bedrijfsproces. Hij adviseert dan ook op het strategische raakvlak van organisatie en informatievoorziening. Willem-Jan bouwde vanaf 1994 een bloeiende adviespraktijk op bij Verdonck, Klooster en Associates, waar hij ook partner en zeven jaar directeur was. Begin 2010 heeft Willem-Jan zich als vennoot verbonden aan hgrv.

Terugkerende thema's in zijn opdrachten zijn IT-beleid, IT-strategie en de duurzame realisatie daarvan. Willem-Jan denkt graag out-of-the-box en participeert vaak in vernieuwende projecten. Hij verstaat de taal van bestuurders en IT'ers, makelt tussen partijen en initieert projecten. Met zijn enthousiasme, nieuwsgierigheid en humor weet hij mensen te binden en te verbinden.

Sinds 2005 is Willem-Jan vooral actief in het onderwijs. Zijn drijfveer is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door het benutten van de mogelijkheden die ICT biedt. In het onderwijs voerde hij opdrachten uit voor het Ministerie van OCW, Stichting Kennisnet, de VO-raad, SURFnet, Platform Bèta techniek, het Innovatieplatform en verschillende onderwijsinstellingen (HO, MBO en VO).
Sinds 2013 is hij als strategisch adviseur betrokken bij Stichting Kennisnet.
Daarnaast ondersteunt hij sinds 2015 de Nederlands Orde van Advocaten bij de evaluatie en herontwerp van de Beroepsopleiding Advocaten.

Eerder adviseerde Willem-Jan onder andere bij TNT Post, het internationale advocatenkantoor Allen & Overy, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van BZK en het agentschap BPR. Door zijn jarenlange betrokkenheid bij invoering en gebruik van de Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens is hij vertrouwd met keteninformatisering en informatiearchitectuur in de publieke sector.

Willem-Jan publiceert en presenteert regelmatig over actuele onderwerpen en ervaringen in zijn advieswerk.

Loopbaan

2013 - heden
Stichting Kennisnet: strategisch adviseur
2010 - heden hgrv vennoot
1994 - 2010
Verdonck, Klooster & Associates: (principal) consultant, directeur en partner
1986 - 1994 TNO: wetenschappelijk medewerker, projectadviseur en afdelingshoofd
1986 - 1987
Koninklijke Landmacht: software engineer (militaire dienst, ROAG functie)

Opleiding

2011 - 2013
Internationale School voor Wijsbegeerte, summercourses
2008 - 2009 Academia Vitae Deventer, Brug tussen Oost en West
1992 - 1993
Universiteit van Amsterdam, Postdoctorale Opleiding Informatiemanagement
1979 - 1986
Technische Hogeschool Delft, doctoraal examen Wiskunde, afstudeerrichting Informatica

Willem-Jan volgde daarnaast cursussen en trainingen op het terrein van bedrijfskunde en management, informatica en filosofie.

Nevenactiviteiten

2004 - 2014 lid kernredactie "Tijdschrift voor Informatiemanagement" (TIEM)
2001 - 2014
lid Raad van Advies executive programma "Master of IT Management", Delft TopTech Studies (TU Delft)
1993 - 2016 lid van het Amsterdams Genootschap van Informatiemanagers (AGIM)

Contact

M 06 22 51 47 45
E vanelk@hgrv.nl