In an atmosphere of professionalism and friendship, we constantly strive to expand our expertise in business and organisation. For professional growth and personal reflection we cooperate closely with:

Marja Davids

Oprichter en eigenaar van 'Kootsjhuys', dat inspirerende begeleiders biedt voor gedragsverandering, loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling of het verfijnen van vaardigheden.
Marja brengt complexe vraagstukken terug tot de kern. Is daadkrachtig, enthousiast, en heeft een brede en gevarieerde werkgeschiedenis als manager of begeleider. www.kootsjhuys.nl

 

Huub de Graaff

Voorheen lid hoofdredactie NOS Journaal en directeur KOW Stedenbouw & Architectuur. Nu zelfstandig adviseur. Verbindt inhoud, proces en communicatie. Passie voor duurzaamheid. Werkt o.a. aan energie-neutrale/-leverende gebouwde omgeving voor gemeenten en woningbouwcorporaties.
huub@degraaffenco.nl

Bregje van Helmond

Werkt vanuit Bregt Management als zelfstandig organisatieadviseur, procesbegeleider, trainer en (team)coach. Focus op organisatieontwikkeling en verandermanagement in profit en non-profit. Voorheen werkzaam als manager bij diverse organisaties en begrijpt dus als geen ander de uitdagingen en dilemma's waarvoor leiders in veranderende organisaties zich geplaatst zien. Stimuleert het leren van en met elkaar en richt zich op wat er in het hier en nu écht gebeurt.
www.bregtmanagement.nl 

Iet van Slageren

Werkt als zelfstandig adviseur en interim-manager in profit en non-profit. Focus op strategie, verandermanagement, reorganisatie en implementatietrajecten. Allround bedrijfsmatig profiel, specialité HR. www.vanslagerenadvies.nl

Ed van Leeuwen

In de 20 jaar die Ed als adviseur in de markt staat, werkt hij samen met bestuurders en directeuren aan een brede waaier van veranderingen in hun bedrijven en instellingen. De vitale combinatie van hard én zacht kenmerkt zijn bijdrage aan ‘make it work’. Business én mensen, kosten reduceren én kwaliteit verbeteren, afsluiten én opbouwen. Als partner/directeur van hgrv werd hij een rot in het vak.
Ed is bestuursadviseur. Daarnaast is hij toezichthouder van organisaties in de zorg en in de kunst en cultuur. Vóór zijn adviesloopbaan leidde hij als reorganisatiemanager herstructureringen rond de verzelfstandiging van NOS/NOB in Hilversum.
www.edvanleeuwen.com

George Freriks

Oud HGRV partner. Werkt als adviseur en interim-manager voornamelijk in Media en Telecom. Focus op strategie, business-development en partnerships. Brede internationale ervaring. Lid Holland Hollywood Connection.
www.georgefreriks.com

John Froger

Voormalig bestuurder bij SVB en CIO bij ABP. Werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van organisatie-adveis en IT-strategie vooral in de publieke sector en bij ZBO's. www.froger.cio-consultancy.nl

Hennie Wesseling

Voormalig CIO van TNT Post en oud-voorzitter CIO Platform Nederland. Nu zelfstandig adviseur. Focus op business/ICT vraagstukken in de boardroom. Participeert in adviesraden van verschillende bedrijven. Als gastdocent verbonden aan Nyenrode en Universiteit van Tilburg. Deel van zijn tijd actief in adviesopdrachten als associé van HGRV. wesseling@hgrv.nl