geen pretentie, wel ambitie

 

hgrv is een maatschap van ervaren adviseurs en managers, opgericht in 1991. Wij werken resultaatgericht en zonder poeha. Ondernemerschap, professionaliteit en collegialiteit staan bij ons centraal. hgrv-adviseurs hebben leidinggevende posities bekleed bij grote organisaties en hebben jarenlange ervaring met training & development.

Opdrachtgevers schakelen hgrv in om strategisch kwetsbare vernieuwingen te realiseren of om complexe projecten tot een goed einde brengen als adviseur, interim-manager of interim-bestuurder. Wij spelen dan de rol van aanjager bij veranderprocessen en streven steeds naar het vergroten van het verandervermogen van organisaties. Onze opdrachtgevers  willen duurzame resultaten, geen snelle successen. Die resultaten worden in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers behaald.

Wij zijn actief in de zakelijke dienstverlening en in de publieke sector. In de zakelijke dienstverlening gaat het veelal om ondernemingen met een intensieve informatieverwerking en om ondernemingen in de wereld van (nieuwe) media, telecommunicatie en e-business.
In de publieke sector ligt de nadruk op onderwijsorganisaties, de gezondheidszorg, de beleidsvormende onderdelen van de Rijksoverheid en op organisaties die met de uitvoering van overheidstaken zijn belast. Wij zijn bovendien zeer actief op het terrein van strategische toepassingen van ICT en internet. We hebben veel ervaring met technologisch gedreven veranderingen.

Wij worden vaak ingeschakeld voor:

  • Strategie-ontwikkeling, business modelling, ondernemingsplanning en new business development
  • organisatie-inrichting, herstructurering en het in- en ontvlechten van bedrijfsonderdelen
  • het doorlichten, reviewen van organisaties en leveren van second opinions
  • het ontwikkelen van veranderplannen en het implementeren daarvan

Onze opdrachtgevers hebben de positie, de durf en het doorzettingsvermogen om vernieuwingen tot stand te brengen. In een transparante relatie helpen wij hen met praktische en betrouwbare oplossingen, nieuwe inzichten, en door het tijdelijk vervullen van posities in management en bestuur. Opdrachtgevers kunnen van ons daadkracht, toewijding, onafhankelijkheid en integriteit verwachten. Wij werken enthousiast aan de realisatie van onze opdrachten, ook als het moeilijk wordt. Daarnaast ontwikkelen wij in een kring van bevriende professionals voortdurend ons vakmanschap in business en organisatie, onder meer door intervisie en studiereizen.

Voor relaties verzorgt hgrv op maat ontworpen conferenties, workshops en managementopleidingen. Wij worden regelmatig gevraagd om als onafhankelijk voorzitter leiding te geven aan strategische conferenties of ‘lastige gesprekken’. Daarnaast leveren wij vaste opleidingsbijdragen aan postdoctorale programma’s van universiteiten en business schools.

Partners van hgrv zijn: Roel Geers, Marco de Witte, Willem-Jan van Elk, Leo van Veen, Martijn Kole en Dries Schuttinga.

hgrv diners 2017

Sinds de oprichting van onze maatschap in 1991 organiseert HGRV in het najaar een business diner voor relaties en genodigden. Ook in 2017 zetten we deze traditie voort, met een tweetal diners.

Op dinsdag 31 oktober spreekt prof. Jaap van den Herik over kunstmatige intelligentie. Jaap is hoogleraar Informatica en Recht in Leiden, en zal in zijn inleiding de razendsnelle ontwikkeling van het vakgebied, de groeiende mogelijkheden én de mogelijke keerzijden daarvan schetsen.

Op woensdag 6 december spreekt prof. Peter van Lieshout over de toekomst van de zorg. Peter is hoogleraar maatschappij- wetenschappen in Utrecht, toezichthouder bij instellingen in de zorg, onderwijs en volkshuisvesting, en bestuursadviseur. Peter neemt ons mee in de ontwikkelingen in de zorg.

hgrv adviseert minister Schippers

Een coalitie van stakeholders heeft minister Edith Schippers van VWS geadviseerd over de uitwerking van een eCommunity in de gezondheidszorg.
hgrv partners Leo van Veen en Marco de Witte zijn mede-auteurs en hebben de totstandkoming van het advies geleid.
Doel is om méér mensen méér gezondheid en vitaliteit te bieden. Het adviesrapport stelt vier systeemdoorbrekende maatregelen voor:
  1
  bevorder zelfzorg, méér regie voor burgers zelf;
  2
  drempelloze digitale koppelingen van systemen;
  3
  stimuleer eHealth met aangepaste financiering;
 
4  begin concreet in wijken en buurten.

Veranderen van maatschappelijke organisaties

Begin februari verscheen het boek Veranderen van maatschappelijke organisaties. Hierin reflecteert hgrv partner Leo van Veen samen met Marjolein ten Kroode (bestuursvoorzitter van GGZ Rivierduinen) op het veranderprogramma "Rivierduinen 2.0". Het hoofdstuk Koers zoeken op een dynamisch speelveld is voor hgrv relaties te downloaden. Het boek vormt de basis voor het seminar Veranderdynamiek op 21 maart 2017.

Innovatiereis uitgevers

hgrv partner Martijn Kole en George Freriks organiseerden van 17 t/m 24 september in samenwerking met het Nederlands Uitgeversverbond een innovatiereis naar Seattle, San Francisco & Silicon Valley. Meer info op de NUV-website.  

benoeming Roel Geers

Roel Geers is op 15 oktober benoemd tot waarnemend algemeen directeur bij Wigo4it. Wigo4it is de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op het gebied van informatievoorziening. Wigo4it brengt vraag en aanbod samen en ontwerpt, ontwikkelt, beheert en onderhoudt ICT-applicaties. De sociale diensten van de vier grote steden gebruiken deze applicaties voor het verstrekken van uitkeringen, voor re-integratie, bij de ondersteuning van jeugdzorg en AWBZ en voor schuldhulpverlening. Zo kunnen de professionals van de vier gemeenten binnen het sociaal domein beter werk leveren en worden hun cliënten sneller geholpen.

nieuwe publicatie Marco de Witte

hgrv partner Marco de Witte heeft samen met Jan Jonker een must-read geschreven voor allen die betrokken zijn bij veranderen in organisaties. Hun nieuwe boek "De Kunst van Veranderen: bewegen naar de kern" bevat de essentie van veranderen.
Het boek presenteert een visie op en een model voor verandermanagement aan de hand van vier bedrieglijk simpele vragen. Deze vragen - én de relaties daartussen - helpen de lezer complexe veranderkundige opgaven te doorgronden.
Bekijk de samenvatting in beeld, lees de omslagtekst, of bestel het boek. Begin maart verzorgen Marco en Jan een masterclass over veranderen.

Roel Geers en RDC

hgrv partner Roel Geers heeft vanaf februari 2014 als gedelegeerd commissaris de verantwoordelijkheid voor het RDC op zich genomen. Het RDC is via inMotiv al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner voor de informatievoorziening in de mobiliteit sector. Daarnaast ondersteunt het RDC via inFinanz een aantal kernprocessen van organisaties in de financiële sector. Het RDC is gespecialiseerd in gegevenslogistiek en heeft hiervoor met circa 160 collega's een prachtig track record en een mooie toekomst.

René Louter is per 1 augustus benoemd tot CEO bij het RDC. Roel richt zich van vanaf die datum weer op zijn toezichthoudende rol als commissaris bij het RDC.

een duurzaam netwerk

hgrv in Management en Consulting nr. 1, 2009.
Klik hier voor het volledige artikel

publicatie Marco de Witte

Werken aan veranderen wordt steeds gewoner. Toch is het in de praktijk van organisaties lastig om met veranderingen om te gaan.
Al jaren brengt hgrv partner Marco de Witte -samen met andere veranderaars - inzichten en concepten rond verandermanagement bij elkaar in een succesvolle leergang. Het gedachten- goed van de leergang vormt de basis voor het boek Essenties van verandermanagement, geredigeerd door Marco, Jan Jonker en Maurits Jan Vink.
Lees inhoudsopgave of voorwoord en inleiding. En bestel het boek.

hgrv diners 2017

Sinds de oprichting van onze maatschap in 1991 organiseert HGRV in het najaar een business diner voor relaties en genodigden. Ook in 2017 zetten we deze traditie voort, met een tweetal diners.

Op dinsdag 31 oktober spreekt prof. Jaap van den Herik over kunstmatige intelligentie. Jaap is hoogleraar Informatica en Recht bij de Universiteit van Leiden, enzal in zijn inleiding de snelle ontwikkeling van het vakgebied, de groeiende mogelijkheden én de mogelijke keerzijden daarvan schetsen.

Op woensdag 6 december spreekt prof. Peter van Lieshout over de toekomst van de zorg. Peter is onder meer hoogleraar maatschappijwetenschappen, en toezichthouder bij instellingen op het terrein van zorg, onderwijs en volkshuisvesting. Peter neemt ons mee in de ontwikkelingen in de zorg.